meer info fotogalerij ligging stand werken home aanbod contact  
   

Kmo-zone Winning - Project

 

Via het gemeentelijk RUP “Winning” werd de voormalige bufferzone herbestemd naar een kmo-zone voor lokale en ambachtelijke bedrijven. Op een oppervlakte van ongeveer 4,5ha worden een 14-tal nieuwe bedrijfskavels gerealiseerd met een oppervlakte van 500 tot 5000 m².

De kmo-zone is ontworpen volgens onderstaande principes:

HEDENDAAGS BEDRIJVENTERREIN

 • Aangename, groene werkomgeving met een positief imago en hedendaagse uitstraling.
 • Zuinig ruimtegebruik door een efficiënte en flexibele perceelsindeling.
 • Duurzame en CO2-neutrale kmo-zone
 • Alle moderne nutsvoorzieningen en gescheiden rioleringsstelsel aanwezig.
 • Openbare verlichting met laag energieverbruik.
 • Bedrijfspercelen met zichtlocatie langsheen N16.
 • Terreinbeheer via bedrijvenparkmanagement.


DUURZAME BEDRIJVEN

 • Bedrijfsgebouwen in koppelbouw, gesloten of open bebouwing.
 • Duurzaam materiaalgebruik en aandacht voor architecturale kwaliteit
 • Toepassing van energiezuinige technieken in bedrijfsgebouwen
 • Mogelijkheid tot realisatie van een bedrijfswoning
 • Gebundelde parkeerplaatsen


MOBILITEIT EN ONTSLUITING

 • Eenduidige, lusvormige ontsluitingsweg met aansluiting op de Dendermondsesteenweg.
 • Aanleg nieuwe halteplaatsen voor bussen van de lijn nabij de ingang van de kmo-zone.
 • Aanleg van verbindingen voor fietsers en voetgangers met veilige oversteekplaats aan de N17.
 • Achterontsluiting voor woningen langheen de Rijweg.


WATER EN GROEN

 • Aanleg van brede bufferzones met streekeigen beplanting rondom het bedrijventerrein.
 • Aanleg van open grachten en een infiltratiebekken voor de vertraagde afvoer van hemelwater.
 • Publiek toegankelijke voortuinzone langsheen de N16 met landschappelijke aanleg en open infiltratiebekken.
 • Aanplant van laanbomen langsheen de interne ontsluitingsweg.
 • Integratie van bestaande kerkhof met nabestemming parkgebied.
 • Terreinbeheer via bedrijvenparkmanagement.
Het inrichtingsplan toont je de structuur van het bedrijventerrein.