meer info fotogalerij ligging stand werken home project contact  
 

Op de nieuwe kmo-zone van 4,5 ha is plaats voor 14 nieuwe bedrijven. De oppervlaktes van de bouwgronden variëren van 500 m² tot maximum 5000 m². De verkoopprijs van de bouwkavels varieert tussen 136 en 156 €/m² (inclusief groenbuffer).

 
 

Ons aanbod

 
 
  Bekijk hier het inrichtingsplan
 
   
 

Wie kan er terecht?

 
 
De kmo-zone Winning biedt plaats aan lokale ambachtelijke bedrijven die geen abnormale hinder veroorzaken voor de directe omgeving. Beperkte verkoop van goederen is mogelijk indien ondergeschikt en gerelateerd aan de ambachtelijke activiteit.

Let op! Zuivere detailhandel, SEVESO-bedrijven, kantoren en bedrijven met enkel buitenopslag zijn niet toegelaten.
 
   
 

Selectie van de kandidaten

 
 

De verkoop van de percelen op de kmo-zone Winning zal gebeuren op basis van een selectieprocedure. Indien je zaakvoerder bent van een financieel gezond bedrijf met bedrijfsactiviteit die past binnen de voorschriften van de kmo-zone, kan je in aanmerking komen om een perceel op de
kmo-zone te kopen.

Hiervoor moet je een volledig kandidaatsdossier indienen en je engageren om duurzame acties te realiseren waarmee je een minimale duurzaamheidscore van 50 punten behaalt. Bij de rangschikking van de kandidaten wordt voorrang verleend aan (zonevreemde) bedrijven uit Puurs

 
   
 

Ontwerp van je bedrijfsgebouw

 
 

De realisatie van de minimale duurzaamheidsscore moet zich vertalen in de ontwerpplannen van je bedrijfsgebouw, tijdens de bouwwerken of in je latere bedrijfsvoering. Tijdens het ontwerpproces ga je hiermee aan de slag. Om je daarbij te helpen, heeft IGEMO een duurzaamheidstool ontwikkeld.

De duurzaamheidstool heeft tot doel om alle aspecten van duurzaam en milieuvriendelijk bouwen reeds in een zeer vroeg stadium in kaart te brengen. Door je nieuwe bedrijfsgebouw zote ontwerpen dat het energiezuinig en duurzaam is, dalen je energie– en onderhoudskosten. Je zal hiervan in de toekomst enkel voordelen ondervinden!

 
   
 

Perceelsinrichting

 
 
  • Bebouwingsgraad van minimaal 50 % van de bebouwbare perceelsoppervlakte
  • Bedrijfswoning van max. 1 000 m³, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, liefst op de verdieping
  • Toonzaal van max. 25 % van de bedrijfsoppervlakte (max. 50 % voor garagewerkplaatsen)
  • Kroonlijsthoogte max. 12 m (8 m aan zijdelingse perceelsgrens of zonegrens in geval van open bebouwing)
  • Dakhelling max. 15 %
  • Voorgevel op min. 6 m van de weggrens
  • Laterale bouwvrije strook aan minstens 1 zijde van min. 4 m
  • Waterdoorlatende verharding op strategische plaatsen bv. brandweg, parkeerplaatsen ...
 
   
 

Begeleidingstraject

 
 

IGEMO voorziet een volledig begeleidingstraject voor de aankoop van je perceel. Tijdens dit traject krijg je advies inzake duurzaam bouwen. 

Door deze begeleiding is de kost van jebouwproject gekend vóór de eigenlijke aankoop van het perceel en kom je niet voor verrassingen te staan bij het aanvragen van je omgevingsvergunning.